پاورپوینت درس سوم زمینه های نهضت مشروطه

پاورپوینت درس دهم منطق دهم متوسطه

پاورپوینت درس شانزدهم زمینه ها و هدف های اصلاحات آمریکایی در ایران

پاورپوینت درس ششم هویت اجتماعی

پاورپوینت درس ششم پیامدهای جهان اجتماعی

پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی

پاورپوینت درس هشتم منطق دهم متوسطه

پاورپوینت درس پنجم هویت فردی و اجتماعی

پاورپوینت درس نهم بعد سیاسی هویت ایرانی

پاورپوینت درس پنجم کتاب منطق دهم متوسطه

پاورپوینت درس چهارم دنیای پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها

پاورپوینت درس پنجم آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ

پاورپوینت درس چهارم منطق دهم متوسطه

پاورپوینت درس هفتم منطق متوسطه دهم احکام قضای

پاورپوینت دولت موقت مهندس مهدی بازرگان

پاورپوینت دوره آموزشی آشنائی با انواع مبدل هاي حرارتي و کاربرد آنها

پاورپوینت دیاپریسم نمکی

پاورپوینت دین و اعتقادات

پاورپوینت ذخاير پلاسري

پاورپوینت راهکارهای تدوین طرح درس مؤثر

پاورپوینت ردیاب

پاورپوینت رسم سه نمای تصویر

پاورپوینت رفتار گرایی

پاورپوینت رفتار و طرح لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح

پاورپوینت رنسانس و عصرجدید

پاورپوینت روش اکتشافی ژئوفیزیکی برای کرومیت

پاورپوینت روش بارش فكري يا طوفان مغزي

پاورپوینت روش تاپسیس

پاورپوینت روش تحقیق در علوم اجتماعی

پاورپوینت روش تحقیق و پایان‏نامه نویسی جلسه دهم