پاورپوینت سیل سال 1388 شهر قم

پاورپوینت شبکه فیبر نوری

پاورپوینت شبکه ارتباطی در طراحی شهری

پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش نویسی و چک لیست نظارت

پاورپوینت شنوایی سنجی 1

پاورپوینت شناخت

پاورپوینت شهر جدید شوشتر

پاورپوینت شهر های پیاده مدار

پاورپوینت شهر گرایی و شهر نشینی در ایران

پاورپوینت شهرسازی مشارکتی

پاورپوینت شهرستان بوشهر

پاورپوینت شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

پاورپوینت شکل شناسی

پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی مجتمع تجاری

پاورپوینت ضرورت و مبناي قانون در جامعه

پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند

پاورپوینت طبيعت الهام بخش‌ترين مکان

پاورپوینت طراحی ساختمان دراقلیم معتدل ومرطوب

پاورپوینت طراحی و معماری 4 و تحلیل 5 بیمارستان و اورژانس

پاورپوینت طرح 3 فرم و هندسه موزه

پاورپوینت طرح آماده سازي زمین

پاورپوینت طرح معماری 3 تحلیل فرهنگسرا

پاورپوینت طرح شهرسازی 3

پاورپوینت طرح مرمت واحیای بناها وبافت فرهنگی

پاورپوینت طرح معماری 3

پاورپوینت طرح های جامع

پاورپوینت طرح های هوشمند

پاورپوینت طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

پاورپوینت طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

پاورپوینت عنوان مسئله نادیده گرفتن حقوق معلولین،ناتوانان و سالخوردگان در طراحی و اجرای مبلمان شهری